COVID-19

Pomimo, ze giełda motocyklowa odbywa się na świeżym powietrzu, na dużym otwartym terenie, to zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. COVID-19 wszyscy nasi klienci zobowiązani są do noszenia masek zasłaniających nos i usta oraz zachowania 1,5 m dystansu. Dodatkowo informujemy, że na każdym stanowisku handlowym będzie możliwość dezynfekcji rąk.